utak. / koš / prosjek
Drezga		1 / 21 / 21,0
Jo. Šarin	2 / 28 / 14.0
Maleš		2 / 25 / 12,5
Petković	3 / 36 / 12,0
Sandrić		3 / 31 / 10,3
Vukičević	2 / 18 / 9,0
Skorić		1 /  8 / 8,0
Blaće		2 / 14 / 7,5
Matulja		2 / 11 / 5,5
Mijalić		2 / 10 / 5,0
Kalpić		2 /  9 / 4,5
Jelenčić	2 /  8 / 4,0
Nerber		2 /  5 / 2,5
Španja		1 /  2 / 2,0
Share: