Nek se sa tribina ori Ši-Ši-Šibenka!

Ured državne uprave u Šibeniku 2. rujna 2019. ovjerio je Izmjene i dopune Statuta Kluba usvojene na redovnoj sjednici Skupštine održanoj 06. kolovoza 2019. godine te odobrio upis promjene Statuta, naziva i skraćenog naziva Građanskog košarkaškog kluba „Šibenik”.

Novi naziv Kluba glasi: GRAĐANSKI KOŠARKAŠKI KLUB „ŠIBENKA” – ŠIBENIK, skraćeno GKK Šibenka.

gkksibenka

Share: