UTAK. / KOŠ. / PROSJEK
Drezga 2 / 40 / 20,0
Jo. Šarin 2 / 28 / 14.0
Maleš 3 / 31 / 10,3
Petković 4 / 44 / 11,0
Sandrić 4 / 39 / 9,7
Vukičević 3 / 26 / 12,0
Skorić 2 / 8 / 4,0
Blaće 3 / 19 / 6,3
Matulja 2 / 11 / 5,5
Mijalić 3 / 10 / 3,3
Kalpić 3 / 11 / 3,7
Jelenčić 2 / 8 / 4,0
Nerber 2 / 5 / 2,5
Toni Čićin Šain 2 / 6 / 3,0
Bruno Španja 1 / 2 / 2,0

Share: