Statut i financijska izvješća kluba

Statut klubaFinancijska izvješća kluba

Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2016. zajedno s izvješćem neovisnog revizora o uvidu u financijske izvještaje


Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2015. zajedno s izvješćem neovisnog revizora o uvidu u financijske izvještaje