Kontakt

Građanski košarkaški klub ŠIBENKA

GKK “ŠIBENKA”
adresa: Stjepana Radića 56 a, 22 000 Šibenik

Matični broj: 1656724
OIB: 21333063265

Broj žiro računa: ZABA 2360000-1102176713


Kontakt osobe:
MARKO MATULJA, tajnik kluba – 091 466 2188

Kontakt mail: info@sibenka.hr