Kontakt

Građanski košarkaški klub ŠIBENKA

Foto: Ante Baranić

GKK “ŠIBENKA”
adresa: Stjepana Radića 44, 22 000 Šibenik

Matični broj: 01656724
OIB: 21333063265

IBAN: 3224020061100879418


Kontakt osobe:
MARKO MATULJA, tajnik kluba – 091 466 2188

Kontakt mail: info@sibenka.hr