Nakon divljačkog ispada trenera Anđelka Matova ,trenera Jollya ,povjerenik natjecanja Milan Čanković je donio smiješnu odluku o nastavku prekinute utakmice .Obrazloženje , kako treneri nisu htjeli napustiti utakmicu nakon isključenja ,je notorna laž. Naime ,trener Matov je nakon isključenja nastavio svoj divljači show , a trener Šibenika Vlaić , je stajao sa strane, što mogu potvrditi svi roditelji koji su bili u dvorani.

Donosimo priopćenje u cijelosti…

KOŠARKAŠKI SAVEZ
ZADARSKE ŽUPANIJE
Trg Petra Zoranića ½
Broj:    18/12.
Zadar, 22. veljače  2012.

PRIOPĆENJE  br. 8.
MEĐUŽUPANIJSKA KADETSKA LIGA 2011/12.

 KK „JOLLY JBŠ“ –   GKK „ŠIBENIK“     – PREKINUTA

      A. Bralić – F. Lovrić / M. Meštrov

  • Utakmica prekinuta u 4 min druge četvrtine pri rezultatu 25 : 32 za GKK „Šibenik“ zbog međusobnog verbalnog vrijeđanja između trenera KK „Jolly JBŠ“ A. Matov i pom. trenera GKK „Šibenik“ K. Vlaić. Suci su dosudili isključujuće pogreške treneru A. Matov KK „Jolly JBŠ“ i pom.treneru K. Vlaić GKK „Šibenik“ zbog pokušaja fizičkog obračuna između njih dvojice. Utakmica prekinuta nakon upozorenja sudaca trenerima da napuste teren, koji to nisu odmah učinili. Suci su prebrzo donijeli odluku o prekidu utakmice, koja se nakon toga nije nastavila.

Nakon uvida u izjave sudaca, opunomoćenika i trenera, od istih sam zatražio dopunsko izvješće koje sam dobio i nakon toga donosim slijedeću odluku.

O d l u k a

  1. Utakmica između KK „Jolly JBŠ“ i GKK „Šibenik“ će se naknadno odigrati tj. nastaviti od momenta kad je prekinuta (4 min. druge četvrtine pri rezultatu 25 : 32 za GKK „Šibenik“)
  2. Isključeni trener A. Matov i pom.trener K. Vlaić neće moći obnašati svoju dužnost niti biti nazočni u dvorani kad se bude navedena utakmica odigravala.
  3. Termin nastavka utakmice bit će naknadno određen.
  4. Zbog dosuđene DP i prijave pom.treneru K. Vlaić, kažnjava se GKK „Šibenik“ sa 700,00 kuna.
  5. Zbog prijave trenera A. Matov, isti se kažnjava sa dvije utakmice u tempu odigravanja utakmica.
  6. Zbog prijave pom.trenera K. Vlaić, isti se kažnjava sa dvije utakmice u tempu odigravanja utakmica.
  7. Zbog donesene odluke o preranom prekidu utakmice kažnjavaju se suci A. Bralić i F. Lovrić i opunomoćenik M. Meštrov sa dvije utakmice u tempu delegiranja.

POVJERENIK:   Milan Čanković, v. r.

 

Share: