U Gradskoj vijećnici održan je tradicionalni izbor sportaša Grada Šibenika, na kojem su dodijeljena priznanja najuspješnijima u 2011.godini:

Od nagrađenih izdvajamo :

PERSPEKTIVNI ŠPORTAŠ GRADA:

Ivan Spahija – Košarkaški klub D. Petrović
Toni Nakić – Košarkaški klub D. Petrović
Domagoj Šarić – Košarkaški klub D. Petrović
 Ivan Baljkas – Košarkaški klub D. Petrović

Roko Ćaleta Car – Građanski košarkaški klub Šibenik
Krešimir Radovčić – Građanski košarkaški klub Šibenik
Franko Kalpić – Građanski košarkaški klub Šibenik

IZVJESTITELJ:

Patrik Patafta – Šibenski tjednik

RAD SA MLADIMA:

Zoran Huljev – Košarkaški klub D. Petrović

Share: