HKS: Odluka o prijelaznim rokovima

  • 3. kolovoza 2016.
  • Vijesti
  • 235 Views

Na temelju članka 38. Statuta Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na 14. sjednici održanoj 30. 06. 2016. u Svetom Martinu na Muri, donio je O D L U K U o prijelaznim rokovima i rokovima za licenciranje igrača u sezoni 2016/2017 .

Prijelazni rok i rok za licenciranje za košarkaše za sezonu 2016/2017. počinje: 15. srpnja 2016. u 00,00 sati i završava 28. rujna 2016. u 24,00 sata. Dodatni prijelazni rok za košarkaše A-1 MUŠKE LIGE za sezonu 2016/2017 počinje 26. prosinca 2016. u 00,00 sati i završava 04. siječnja 2017. u 24,00 sata.

Prijelaz iz jednog kluba u drugi klub A-1 muške lige (horizontalni prijelaz) ostvaruje se u vremenu između I-og i II-og dijela Prvog dijela natjecanja od 26. prosinca 2016. u 00,00 sati do 04. siječnja 2017. u 24,00 sati.

Igrač koji je bio licenciran za klub A-1 muške može ostvariti horizontalni prijelaz u drugi klub samo u ovom prijelaznom roku. Odnosi se na sve igrače, uključujući i strane igrače.

Igrač u jednoj sezoni nakon početnog licenciranja može biti licenciran još za najviše dva (2) kluba bez obzira na stupanj natjecanja, s tim da se odlazak u inozemstvo tretira kao licenciranje za jedan (1) klub.

Klubovi A-1 muške lige u tijeku natjecateljske sezone 2016/2017 mogu licencirati najviše dvadesetčetiri (24) igrača seniora i neograničen broj juniora i mlađih. Za juniore i mlađe licenciranje je moguće pod uvjetom da imaju hrvatsko košarkaško državljanstvo.

Share: